in

Tko su mormoni? 8 razlika između mormona i katolika

U ovom tekstu navodimo 8 razlika između mormona i katolika

Razlika između mormona i katolika često intrigira ljude koji su zainteresirani za različite religije. Dok jedni prakticiraju drevnu tradiciju s dubokim korijenima u povijesti kršćanstva, drugi slijede vjeru koja je nastala u 19. stoljeću u Americi. Jeste li znali da je osnivač mormonske crkve, Joseph Smith, tvrdio da je imao viziju u kojoj su mu se ukazali Bog Otac i Isus Krist? S druge strane, katolici vjeruju da je njihova crkva osnovana od strane svetog Petra, jednog od najbližih Isusovih učenika. Saznajte više o ovim fascinantnim razlikama – možda otkrijete nešto novo što će vas iznenaditi.

Tko su mormoni?

Mormoni, službeno poznati kao članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, predstavljaju vjersku zajednicu osnovanu 1830. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnivač Joseph Smith tvrdio je da je imao viziju u kojoj su mu se ukazali Bog Otac i Isus Krist, te mu je kasnije anđeo Moroni otkrio zlatne ploče koje je preveo i objavio kao Knjigu Mormona.

Knjiga Mormona, koja je središnji sveti spis mormona, tvrdi da dokumentira povijest drevnih stanovnika Amerike i Isusovo ukazanje među njima nakon uskrsnuća. Osim Knjige Mormona, mormoni također priznaju Bibliju kao sveti spis, ali vjeruju da je ona s vremenom pretrpjela promjene i izopačenja. Zbog toga koriste i druge svete spise poput Nauka i saveza te Dragocjenog bisera.

Slično kao i Amiši, mormoni su poznati po svojoj snažnoj zajednici i naglasku na obiteljskim vrijednostima. Obitelji su centralne u njihovom vjerovanju, a mnogi njihovi obredi, uključujući vječnu ženidbu, izvode se u hramovima. Njihova crkva također naglašava misionarski rad, pa tako mladi mormoni često provode dvije godine na misiji širom svijeta, uključujući i Hrvatsku.

pročitajte naš popis razlika između mormona i katolika
Joseph Smith, osnivač mormonske crkve, tvrdio je da je u dobi od 14 godina imao viziju u kojoj su mu se ukazali Bog Otac i Isus Krist, što je postalo temelj za osnivanje Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

1. Porijeklo i osnivači

Mormonska crkva, odnosno Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, osnovana je 1830. godine u Fayetteu u državi New York, pod vodstvom Josepha Smitha. Smith je tvrdio da je primio božanske objave koje su dovele do stvaranja nove vjerske zajednice koja se razlikovala od tada postojećih kršćanskih denominacija.

S druge strane, Rimokatolička crkva, s više od dvije tisuće godina povijesti, temelji se na učenjima Isusa Krista i njegovih apostola, posebno svetog Petra. Katolici vjeruju da je Isus Krist osnovao njihovu crkvu te je svetom Petru dao ključne uloge u njenom vođenju. Rimokatolička crkva je danas najveća kršćanska denominacija s Papom kao vrhovnim poglavarom.

2. Sveti spisi

Mormoni koriste nekoliko svetih spisa. Pored Biblije, koju smatraju svetim, ali ne i nepogrešivim tekstom, ključni su im Knjiga Mormona, Nauk i savezi te Dragocjeni biser. Knjiga Mormona opisuje povijest drevnih američkih naroda i njihovu interakciju s Bogom. Nauk i savezi sadrži objave i upute koje je primio Joseph Smith, dok Dragocjeni biser uključuje dodatne spise poput Smithovog prijevoda Knjige Postanka.

razlika između mormona i katolika je i u svetim spisima kojima se koriste
Knjiga Mormona tvrdi da dokumentira povijest drevnih civilizacija na američkom kontinentu i Isusovo ukazanje među njima nakon uskrsnuća.

Katolici se oslanjaju na Bibliju koja uključuje Stari i Novi zavjet. Biblija je temelj katoličke vjere i prakse, a njeno tumačenje nadzire crkvena hijerarhija pod vodstvom Pape. Katolici vjeruju da je Biblija nadahnuta Riječ Božja i nepogrešiva u svojim učenjima.

3. Pogled na Boga

Jedna od najznačajnijih razlika između mormona i katolika odnosi se na njihov pogled na Boga. Mormoni vjeruju u Boga Oca, Isusa Krista i Duha Svetoga kao tri odvojene osobe koje čine jedinstvo svrhe, ali ne i suštine. Ovo gledište je poznato kao “Tri božanske osobe” (Godhead).

Katolici vjeruju u Trojstvo, doktrinu koja uči da su Otac, Sin (Isus Krist) i Duh Sveti tri osobe u jednoj božanskoj suštini. Trojstvo je centralni element katoličkog vjerovanja i smatra se velikom misterijom koja nadilazi ljudsko razumijevanje.

4. Sakramenti

Mormonska crkva ima nekoliko važnih obreda, od kojih su najpoznatiji krštenje, polaganje ruku i pričest. Krštenje se obavlja uranjanjem u vodu i simbolizira čišćenje od grijeha te početak novog života u Kristu. Polaganje ruku, poznato i kao potvrda, izvodi se kako bi osoba primila dar Duha Svetoga. Pričest, ili večera Gospodnja, obavlja se svake nedjelje tijekom bogoslužja. Uz ove obrede, mormoni imaju i jedinstvene obrede, poput obreda za mrtve koji se izvode u hramovima. Ovi obredi uključuju krštenje za preminule, omogućujući im posthumno prihvaćanje evanđelja.

Katolici imaju sedam sakramenata: krštenje, potvrda, euharistija, ispovijed, bolesničko pomazanje, sveti red i brak. Krštenje čisti osobu od istočnog grijeha i označava ulazak u kršćansku zajednicu. Potvrda je sakrament u kojem osoba prima puninu Duha Svetoga. Euharistija, ili sveta pričest, smatra se središnjim sakramentom koji predstavlja tijelo i krv Kristovu. Ispovijed omogućuje vjernicima da se pokaju i dobiju oprost za svoje grijehe. Bolesničko pomazanje pruža duhovnu i tjelesnu utjehu bolesnicima. Sveti red posvećuje muškarce za svećenike, a brak je sakrament kojim muškarac i žena sklapaju svet i nerazrješiv savez.

5. Proroci i vodeći autoriteti

Mormoni vjeruju da crkvu vode živi proroci i apostoli. Trenutni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana smatra se prorokom, vidiocem i objaviteljem, te ima dva savjetnika. Njih trojica čine Prvo predsjedništvo, najviše tijelo u mormonskoj crkvi. Uz njih, tu je i Zbor dvanaestorice apostola koji imaju značajnu ulogu u vođenju crkve.

Rimokatolička crkva ima hijerarhijsku strukturu s Papom na vrhu, koji se smatra nasljednikom svetog Petra. Papa je duhovni vođa katolika diljem svijeta. Kardinali su njegovi najbliži suradnici i savjetnici, a neki od njih upravljaju važnim kongregacijama unutar Vatikana. Biskupi upravljaju biskupijama i nadziru svećenike koji služe u župama. Svećenici provode sakramente i vode svakodnevno bogoslužje.

6. Pogled na poslije smrti

Mormoni vjeruju u tri razine neba: Celestijalno, Terestrijalno i Telestijalno carstvo. Celestijalno nebo je najviša razina gdje će oni koji su živjeli prema Božjim zapovijedima biti s Bogom. Terestrijalno nebo je srednja razina za one koji su bili dobri ljudi, ali nisu prihvatili evanđelje u potpunosti. Telestijalno nebo je najniža razina za one koji su živjeli grješno, ali su kroz Kristovo pomirenje ipak dobili mjesto u nebu. Mormoni također vjeruju u napredovanje nakon smrti, gdje duše mogu nastaviti učiti i napredovati.

Katolici vjeruju u raj, čistilište i pakao. Raj je mjesto vječne sreće s Bogom za one koji su živjeli u milosti i ispunjavali Božje zapovijedi. Čistilište je privremeno stanje gdje duše prolaze kroz proces pročišćenja prije ulaska u raj. Pakao je mjesto vječne odvojenosti od Boga za one koji su svjesno odbacili Božju ljubav i živjeli u smrtnom grijehu. Katolička crkva naglašava važnost molitvi za duše u čistilištu kako bi im se skratilo vrijeme pročišćenja.

7. Obredi i praksa

Mormoni imaju jedinstvene obrede koji se izvode u njihovim hramovima. Vječna ženidba je obred kojim se muž i žena vjenčaju za vječnost, a ne samo za ovaj život. Obredi za mrtve omogućuju preminulim osobama da posthumno prime sakramente kao što su krštenje i obred pečaćenja. Ovi obredi naglašavaju mormonsko vjerovanje u vječnost obitelji i mogućnost spasenja za sve ljude.

jedna od razlika između mormona i katolika leži u obredima i praksama
Mormoni ne nose križ kao simbol svoje vjere jer naglašavaju uskrsnuće Isusa Krista više nego njegovu smrt, koristeći umjesto toga slike Krista, hramove i druge simbole.

Katolička liturgija i misa su centralni dijelovi vjerske prakse. Sveta misa se slavi svakodnevno, a nedjeljom i na blagdane obavezno. Euharistija je vrhunac mise, gdje vjernici primaju tijelo i krv Kristovu. Katolici također prakticiraju različite oblike pobožnosti, kao što su molitva krunice, post i sudjelovanje u procesijama. Liturgijski kalendar je ispunjen blagdanima i svetkovinama koje obilježavaju događaje iz Kristova života i živote svetaca.

8. Organizacija crkve

Mormonska crkva, poznata kao Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ima centraliziranu strukturu. Na čelu je predsjednik crkve, koji se smatra prorokom i vidiocem. Predsjednika podržavaju dva savjetnika, a zajedno čine Prvo predsjedništvo. Uz njih, Zbor dvanaestorice apostola igra ključnu ulogu u vođenju crkve. Ova struktura osigurava jedinstveno vođenje i usmjeravanje vjernika.

Rimokatolička crkva ima hijerarhijsku strukturu s Papom na vrhu, koji se smatra nasljednikom svetog Petra. Papa upravlja crkvom uz pomoć kardinala, biskupa, svećenika i đakona. Kardinali savjetuju Papu i biraju novog Papu. Biskupi vode biskupije, dok svećenici upravljaju župama i provode sakramente. Ova hijerarhija omogućuje organizirano i globalno vođenje crkve.

Razlika između mormona i katolika: Važnost razumijevanja

Razumijevanje razlike između mormona i katolika pomaže nam shvatiti bogatstvo i raznolikost religijskih tradicija. Upoznavanjem s njihovim svetim spisima, obredima, hijerarhijama i vjerovanjima, postajemo svjesniji kompleksnosti i dubine različitih vjera. Ovo znanje potiče nas na toleranciju i otvorenost prema ljudima različitih uvjerenja. U svijetu koji je sve više povezan, važno je prihvatiti i poštovati vjerske razlike, te prepoznati da, unatoč razlikama, mnoge religije dijele zajedničke vrijednosti poput ljubavi, pravde i mira. Kroz međusobno razumijevanje i dijalog možemo graditi zajednice temeljene na poštovanju i uzajamnoj podršci. Pozivamo sve da istražuju, uče i budu otvoreni za različite perspektive, jer kroz to rastemo kao pojedinci i društvo.

Zanimljivosti o mormonima i katolicima

Ove zanimljive činjenice i mitovi pomažu nam bolje razumjeti tko su mormoni i katolici, te nas potiču na istraživanje i učenje više o njihovim vjerovanjima i praksama. Kroz otkrivanje razlika između mormona i katolika, možemo razviti dublje poštovanje i toleranciju prema različitim religijskim tradicijama.

Mit: Mormoni mogu imati više žena.
Činjenica: Iako je poligamija bila prakticirana među nekim mormonima u 19. stoljeću, Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ju je službeno napustila 1890. godine. Danas mormoni koji prakticiraju poligamiju nisu članovi glavne crkve.

Mit: Svi mormoni žive u Utahu.
Činjenica: Iako je Utah središte mormonske vjere, mormoni žive širom svijeta, uključujući i Hrvatsku. Mormonske zajednice postoje na svim kontinentima.

Mit: Katolici vjeruju da su sveci božanstva.
Činjenica: Katolici ne vjeruju da su sveci božanstva. Umjesto toga, sveci su ljudi koji su živjeli svetim životom i sada su u nebu. Katolici mole svecima za zagovor, što znači da traže od svetaca da mole za njih Bogu. Sveci se poštuju i štuju kao uzori vjere, ali se ne smatraju bogovima.

Mit: Papa je nepogrešiv u svim stvarima.
Činjenica: Nepogrešivost Pape odnosi se samo na službena učenja o vjeri i moralu, kada govori ex cathedra (s Petrove stolice).

 • Poznati mormoni uključuju Stevea Younga, bivšeg NFL igrača, i glumicu Katherine Heigl.
 • Mormoni su vrlo aktivni u humanitarnom radu i često pomažu u područjima pogođenim katastrofama.
 • Katolička crkva ima više od 1,3 milijarde članova širom svijeta, čineći je najvećom kršćanskom denominacijom.
 • Katolici imaju preko 10.000 svetaca, a svake godine dodaju se novi.
 • Mladi mormoni, poznati kao misionari, često nose prepoznatljive crne pločice s imenima. Tijekom misije, oni se suzdržavaju od korištenja društvenih mreža i posvećuju se služenju i propovijedanju.
 • Katolici vjeruju u transupstancijaciju, što znači da kruh i vino korišteni tijekom euharistije postaju pravo tijelo i krv Isusa Krista. To je središnji i najvažniji dio katoličke mise.
 • Mormonski hramovi nisu otvoreni za javnost, već samo za članove crkve koji su ispunili određene duhovne i moralne uvjete. Unutra se obavljaju posebni obredi, uključujući vječnu ženidbu i obrede za mrtve.
 • Katolička crkva ima dugu tradiciju čuvanja i štovanja relikvija, koje mogu uključivati predmete povezane sa svecima, kao i njihove fizičke ostatke. Najpoznatija relikvija je Torinsko platno, za koje se vjeruje da je Isusov pogrebni pokrov.
 • Mormonska crkva vodi jedan od najvećih privatnih sustava za humanitarnu pomoć na svijetu. Ovaj fond pruža pomoć u hrani, vodi, medicinskoj opremi i drugim potrepštinama ljudima u kriznim situacijama diljem svijeta.
 • Katolička crkva ima bogatu tradiciju procesija, posebno tijekom blagdana. Najpoznatija je procesija na Tijelovo, kada vjernici nose Presveto Sakrament kroz ulice, pokazujući svoju vjeru i štovanje prema euharistiji.
 • Mormonska crkva je prisutna u Hrvatskoj od 1974. godine kada su prvi misionari došli u Zagreb. Danas, mormoni u Hrvatskoj imaju nekoliko zajednica, uključujući Zagreb, Split i Osijek. Posebno je zanimljivo da su mnogi mladi mormoni iz Sjedinjenih Američkih Država služili kao misionari u Hrvatskoj, te su naučili hrvatski jezik kako bi bolje komunicirali i širili svoju vjeru. Ove misionarske aktivnosti uključuju humanitarni rad, učenje engleskog jezika i druge društvene projekte koji doprinose lokalnim zajednicama.

Najčešće postavljena pitanja i odgovori (FAQ)

1. Koja je glavna razlika između crkava mormona i katolika kada je u pitanju misijski rad?

Mormoni imaju snažno organiziran misijski program gdje mladi muškarci (obično u dobi od 18 do 25 godina) i žene (obično od 19 godina nadalje) dobrovoljno služe dvije godine (muškarci) ili 18 mjeseci (žene) kao misionari. Katolička crkva također podržava misijski rad, ali ne zahtijeva od mladih članova da služe kao misionari na isti način kao mormoni.

2. Mogu li se mormoni i katolici međusobno vjenčavati?

Mormoni i katolici mogu se međusobno vjenčavati, ali takvi brakovi mogu predstavljati izazove zbog razlika u vjerovanjima i praksama. Obje crkve potiču svoje članove da se vjenčaju unutar svoje vjere. Ako se mormon i katolik vjenčaju, par će morati odlučiti kako će prakticirati svoju vjeru i odgajati djecu.

3. Kako mormoni i katolici gledaju na post?

Mormoni prakticiraju post jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu, kada ne jedu niti piju 24 sata i doniraju novac ušteđen na obrocima kao milostinju za potrebite. Katolici imaju više posnih razdoblja, uključujući korizmu koja traje 40 dana prije Uskrsa, tijekom koje vjernici poste i odriču se određene hrane ili aktivnosti. Također, katolici poste na Pepelnicu i Veliki petak.

4. Koja je uloga žena u mormonskoj i katoličkoj crkvi?

U mormonskoj crkvi, žene ne mogu biti zaređene za svećenice, ali imaju značajnu ulogu kroz organizacije kao što je Relief Society, koja je jedna od najvećih ženskih organizacija na svijetu. U katoličkoj crkvi, žene također ne mogu biti zaređene za svećenice, ali sudjeluju u različitim ulogama kao časne sestre, katehisti, teolozi i članovi laičkih vijeća.

5. Koji su neki od rituala inicijacije u mormonskoj i katoličkoj crkvi?

U mormonskoj crkvi, krštenje se smatra ritualom inicijacije i obavlja se uranjanjem u vodu u dobi od osam godina ili kasnije. Nakon krštenja slijedi obred polaganja ruku za primanje Duha Svetoga. U katoličkoj crkvi, krštenje je također prvi sakrament inicijacije, obično obavljen u ranom djetinjstvu polijevanjem vodom. Nakon krštenja, slijede sakramenti potvrde i euharistije kao dio procesa inicijacije.

6. Kako mormoni i katolici pristupaju pitanju obraćenja?

Mormoni aktivno traže obraćenike kroz organizirane misionarske aktivnosti diljem svijeta. Mladi mormoni provode vrijeme na misijama kako bi podijelili svoju vjeru i pozvali ljude da se pridruže njihovoj crkvi. Katolici također pozivaju ljude na obraćenje, ali pristup je manje strukturiran i više usmjeren na osobne susrete, pastoralni rad i evangelizaciju kroz djelovanje i dijalog.

otkrijte razloge zašto je inflacija dobra

Zašto je inflacija dobra? 5 prednosti koje morate znati

Što su mikrokrediti i koji su uvjei za dobivanje

Što su mikrokrediti? 5 pitanja koja trebate postaviti