in ,

Što je diskriminacija i kako je prepoznati? (25 primjera)

Kako je društvo modernije diskriminacija je sve manje zastupljena u njemu, ali nažalost još je uvijek važna društveni čimbenik i krojač ljudskih sudbina, bez obzira o kakvoj je vrsti diskriminacije riječ. S njom se susrećemo svakodnevno i upravo je zato važno svesti ju na najmanju moguću mjeru, uz pomoć domaćih i međunarodnih zakona te kroz dodatne edukacije.

Diskriminacija je postupak ili ponašanje kojim se prema nekom pojedincu ili skupinu ponaša drugačije tj. lošije bez logičkog opravdanja već na temelju nekakvog vlastitog mišljenja, tradicionalnih normi, a često i kroz priklanjanje mišljenja okoline. Takvo je mišljenje obično utemeljeno na posebnoj karakteristici te osobe (primjerice spol, rasa), pa čak i na više njih odjednom. 

Razlozi za diskriminaciju su u potpunosti neopravdani te su vrlo često povezani s predrasudama i pogrešnim očekivanjima bez temelja. 

Postoji mnogo vrsta diskriminacija, a svaka od njih se temelji na različitim osobitostima i motivima. 

Najčešće diskriminacije su one koje se temelje na rasi, boji kože, etničkom ili nacionalnom podrijetlu. Nakon toga slijede spolna diskriminacija, vjerska, politička i ona vezana uz jezik. 

Diskriminacija se može očitovati i u nejednakom postupanju kojemu je uzrok imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj, dob, bračni status, invaliditet, rodni identitet, spolna orijentacija, genetsko naslijeđe pa čak i članstvo u sindikatu. 

Diskriminacija na radnom mjestu je osobito napredovala u posljednje vrijeme, s tim da su žene na radnom mjestu više izložene diskriminaciji nego muškarci.

Koja je vrsta diskriminacije zabranjena zakonom?

Kao što smo već ranije naveli postoje različiti oblici diskriminacije, a među njima postoji i izravna i neizravna vrsta diskriminacije, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, viktimizacija i bilo koje vrste uputa koje potiču diskriminaciju. 

Ove su vrste diskriminacije izričito zabranjene zakonodavstvom Europske unije, a zakoni su posebno usmjereni sprječavanju diskriminacije kod zapošljavanja koja je strogo zabranjena. 

diskriminacija
FOTO: SHUTTERSTOCK

U nastavku možete pročitati sve o njima, a uključeni su i primjeri koji će lako predočiti o kakvoj je vrsti diskriminacije riječ. 

Što je izravna diskriminacija?

To je drugačije ili lošije postupanje prema nekoj osobi na temelju bilo koje vrste diskriminacije.

Primjeri:

 • Osobi muslimanske ili neke druge vjeroispovijesti je odbijena prijava za posao 
 • Djetetu romskog podrijetla se odbija upis u školu
 • Iznajmljivač nekretnine odbija iznajmiti prostor osobi na temelju boje kože ili spola

Što je neizravna diskriminacija?

Ona je „sakrivena“ i indirektno utječe na pojedince. Na prvi pogled izgleda kao da nema diskriminacije, ali dubljom analizom se otkriva da ipak imaju diskriminirajući efekt na određene skupine ljudi.

Primjeri:

 • Obavljanje poslova stojeći iako to nije zahtjev radnog mjesta neizravno diskriminira osobe s invaliditetom
 • Postojanje kodeksa odijevanja može diskriminirati pripadnike određenih vjerskih manjina
 • Postavljanje preciznih fizičkih zahtjeva može uzrokovati diskriminaciju žena i starijih ljudi

Što je uznemiravanje?

Uznemiravanje je ponašanje ili postupak kojim se ugrožava dostojanstvo pojedinca, a koje uključuje razne obrasce ponašanja čiji je cilj da se pojedinac osjeti ugroženo i da se stvori neugodna, neprijateljska pa čak i ponižavajuća atmosfera

Primjeri:

 • Osoba gay orijentacije namjerno je izložena šalama u kojima se indirektno ismijava njegova spolna orijentacija
 • Invalid je kontinuirano izložen komentarima u kojima se ismijava njegov invaliditet

Što je seksualno uznemiravanje? 

Osobito opasna vrsta diskriminacije je ona seksualna jer često uključuje neželjeni ulazak u osobni prostor pojedinca i neželjenu komunikaciju seksualne prirode.

Primjeri:

 • Jedan kolega na radnom mjestu drugog kolegu ili kolegicu uznemirava slanjem seksualno eksplicitnih slika ili šalje poruke neprimjerenog sadržaja

Što je viktimizacija?

Viktimizacija je pojam koji opisuje loše postupanje prema nekoj osobi zbog toga što se ona požalila na diskriminaciju ili je djelovala protiv šefa na istim osnovama.

Primjeri:

 • Osobi je uskraćeno napredovanje jer je prijavila svog nadređenog za seksualno uznemiravanje

Što su diskriminatorne upute?

Iako mnogi misle da diskriminacija ne može biti posredna to nije istina. U slučaju da je pojedinac diskriminiran jer je netko dao upute za to također postoji kaznena odgovornost.

Primjeri:

 • Vlasnik ugostiteljskog objekta zaposlenicima je dao upute da ne poslužuju ljude crne rase
 • Oglas za posao izričito traži zaposlenice, s tim da ne smiju biti starije od 30 godina što je očita spolna i dobna diskriminacija

Koje vrste diskriminacije postoje?

Postoje različiti oblici diskriminacije, a mi ćemo vas upoznati s najčešćim i najraširenijim vrstama, iako su sve diskriminacije jednako važne jer ugrožavaju pojedince nad kojima se one vrše. 

1. Spolna i rodna diskriminacija

Spolna diskriminacija je svaka koja se temelji na lošem postupanju prema osobi drugog spola, ali je najočitija kad je u pitanju ženski spol, iako naravno ima primjera koji se odnose i na muški spol. 

Žene su se tijekom povijesti suočavale s raznim vrstama stereotipa zbog čega su uvijek bile u nepovoljnijem položaju od muškaraca, a suočavaju se s njima još i danas. Ti su stereotipi posljedica tradicionalnog razmišljanja i predrasuda koje nemaju temelja, a koji su utjecali na život mnogih žena u ogromnom obimu: kroz otežano i ograničeno zapošljavanje, niske plaće, onemogućavanje napretka i odbijanje zapošljavanja u profesijama koje se tradicionalno smatraju muškima.

U slučaju žena čak je i diskriminacija dodatno „diskriminirana“ na način da su u skupini žena još dodatno diskriminirane starije žene, trudne žene i žene s djecom.

Razlikovanje žena često započinje već na intervjuima za posao na kojima se postavljaju pitanja iz privatnog života poput pitanja o tome jesu li u braku i imaju li djecu, jesu li trudne ili da li planiraju trudnoću, i slično.

Jedan od rijetkih primjera muške diskriminacije na radnom mjestu dogodio se u Americi. Američki restoran Lawry’s odbijao je zapošljavati muške osobe za posluživanje hrane tvrdeći da to nije u skladu s tradicijom restorana. Restoran je izgubio pravnu bitku i platio odštete muškarcima koje su odbili iako su imali bolje kvalifikacije od žena koje su dobile taj posao.

2. Nacionalna/etnička diskriminacija

Nacionalna ili etnička diskriminacija je vrsta diskriminacije u kojoj se osoba stavlja u lošiji ili nepovoljniji položaj zbog njene etničke ili nacionalne pripadnosti. Često je vezana uz govor i akcent, a postoje i mnogo radikalniji oblici etničke diskriminacije koji uključuju i nasilno ponašanje prema ljudima raznih etničkih manjina ili nacionalne pripadnosti.

Dobar primjer za nacionalnu diskriminaciju je izbjegavanje zapošljavanja radnika romske ili neke druge nacionalnosti, ali i onemogućavanje napredovanja takvih osoba na radnom mjestu ako su i zaposlene.

rasna diskriminacija
FOTO: SHUTTERSTOCK

Nacionalna diskriminacija postoji i u Hrvatskoj, osobito jer je riječ o tradicionalnoj zemlji. Često se iskazuje kod ljudi srpske nacionalnosti što je posljedica Domovinskog rata u kojem je Hrvatska bila ugrožena srpskom agresijom.

3. Rasna diskriminacija

Rasna  je djelomično i nacionalna jer su često vezane jedna uz drugu. Riječ je o diskriminaciji utemeljenoj na rasnim predrasudama koje osobu stavljaju u nepovoljan položaj samo zbog toga što je druge rase. 

Najčešći primjer je (ne)zapošljavanje osoba druge rase, zabrana njihovog slobodnog kretanja i osujećivanje njihovog napretka na svim razinama, od obrazovanja do tržišta rada.

SAD je zemlja koja je najpoznatija po svojoj borbi protiv rasne diskriminacije upravo zbog toga što je kod njih ona u povijesti bila najviše i najjače zastupljena, osobito u slučaju Afroamerikanaca. 

4. Vjerska diskriminacija

Vjerska diskriminacija se temelji na neravnopravnosti nastaloj zbog vjeroispovijesti neke osobe, a koja se događa pretežito na područjima na kojima je većinsko stanovništvo druge vjeroispovijesti.

Vrlo često se temelji na ometanju vjerskih obreda, zabrani nošenja vjerskih oznaka i simbola, te na uskraćivanju prava vezanih uz vjerske blagdane osoba koje nisu većinske vjeroispovijesti. 

Mnoge tvrtke ne dozvoljavaju prakticiranje vjerskih obreda tijekom radnog dana koji su primjerice obavezni kod muslimana ili adventista sedmog dana. Tako se muslimani često suočavaju sa zabranom molitve tijekom Ramazana u točno određeno vrijeme ili nekim drugim sličnim slučajevima. 

5. Diskriminacija zbog invaliditeta

Jedna od najneravnopravnijih diskriminacija koje postoje je ona u kojoj se diskriminira osobu zbog njenog invaliditeta. Invalidi pripadaju u ugroženiju društvenu skupinu i često su izloženi diskriminaciji, ali i raznim socijalnim i psihološkim preprekama.

Diskriminacija na osnovu invaliditeta se najčešće očituje u nemogućnosti pristupa dobrima i uslugama, problemima u dostupnosti obrazovanja, socijalne skrbi, rada i zapošljavanja.

Diskriminaciju invalida često prati i posebna nekorektna terminologija i naziva poput cerebralci, daunovci, slijepci i slično.

Najočitija diskriminacija osoba s invaliditetom se očituje u onemogućavanju sudjelovanja u svakodnevnim životnim i društvenim aktivnostima zbog raznih arhitektonskih prepreka poput stepenica, nepostojanja dizala, onemogućenog pristupa javnom prijevozu, nepostojanje prikladnih toaleta, parking mjesta i slično.

Diskriminacija se pokazuje i u otežanom zapošljavanju pri čemu je evidentno da je nezaposlenost osoba s invaliditetom posljedica lošeg stava prema njima, a ne njihove stvarne nesposobnosti za rad. 

6. Diskriminacija zbog dobi

Jedna od čestih diskriminacija je i ona temeljena na dobi koja se najčešće očituje u diskriminaciji prema osobama starije grupe ljudi, ali se pojavljuje i kod mladih.

Starije osobe često su na meti diskriminacije, koja obično uključuje opaske da ih se smatra beskorisnima, da žive na teret drugih građana i slično. U slučajevima kada starija osoba želi raditi i nakon odlaska u mirovinu optužuju je da „krade“ radno mjesto mladima ili da loše radi zbog visoke životne dobi.

Česta dobna diskriminacija događa se i u obrnutim slučajevima kada mlade ljude doživljavaju kao nezrele, neuke, pretpostavljaju da nisu dobri radnici te da je bolje uzeti ljude s iskustvom. Time ih diskriminiraju i stigmatiziraju bez opravdanja.

7. Politička diskriminacija

Ona se odnosi na diskriminaciju zbog političkog opredjeljenja i također je neprikladna jer je političko opredjeljenje slobodan izbor svakog pojedinca i time se ulazi u privatnu sferu njegovog života.

Istovremeno, diskriminacija onih koji ne pripadaju nekoj političkoj opciji također je zabranjena, ali je praksa pokazala da je vrlo česta. Tako postoji mnoštvo primjera u kojima su na određene položaje zapošljavani muškarci i žene koji su bili članovi određenih političkih stranaka jer je predsjednik uprave tvrtke ili osoba sličnog položaja također bila član te stranke. Na taj su način diskriminirane osobe koje nisu članovi te političke stranke.

8. Diskriminacija po društvenom položaju

Ova je diskriminacija vrlo česta prilikom napredovanja u određenim segmentima karijere, zapošljavanja, dobivanja raznih poslovnih ponuda, probijanja u nekoj uskoj poslovnoj niši i slično. 

Ona obično uključuje diskriminaciju dobrostojećih i elitističkih skupina prema osobama srednje i niže klase, bez obzira na njihove sposobnosti. Ovo se osobito često događa prilikom zapošljavanja gdje se preferiraju osobe boljeg društvenog statusa, iz poznatijih obitelji, ali nije neobično niti da se osobama „neodgovarajućeg“ društvenog sloja onemogući pristup važnim informacijama, poslovnim ponudama i slično.

9. Diskriminacija zbog bračnog ili obiteljskog statusa

Ova vrsta se gotovo u potpunosti odnosi na žene. Muškarac samac neće biti predmet diskriminacije za razliku od žene (stara frajla, usidjelica), a isto vrijedi i za razvedene žene koje će trpjeti mnogo više pogrda i diskriminacije nego razvedeni muškarci.

spolna diskriminacija
FOTO: SHUTTERSTOCK

10. Jezična diskriminacija

Mnoge osobe doživljavaju jezičnu diskriminaciju koja se temelji na njihovom materinjem jeziku, a ponekad i na manjku znanju jezika. 

Najbolji primjer za to su djeca stranaca ili imigranata koja trpe diskriminaciju u školi zbog njihovih naglasaka. Također su vrlo česte diskriminacije imigranata na njihovom radnom mjestu.

25 primjera diskriminacije

1. Oglas za zapošljavanje je sročen tako da se na njega mogu javiti samo muške osobe. – spolna diskriminacija

2. Raspoređivanje žena na radna mjesta vezana uz blagajnu. – spolna diskriminacija

3. Razlika u plaći u kojoj je žena manje plaćena.  – spolna diskriminacija

4. Segregacija zanimanja po spolu (šef je uvijek muškog spola). – spolna diskriminacija

5. Zabrana rada u noćnoj smjeni jer nije prikladna za majke. – spolna diskriminacija

6. Stvaranje kodeksa oblačenja. – spolna diskriminacija

7. Osobi je odbijeno iznajmljivanje stambenog prostora zbog njene rase. –rasna diskriminacija

8. Osoba nema pristup boljem obrazovanju i zdravstvenoj skrbi zbog svoje rasne pripadnosti. – rasna diskriminacija

9. Poticanje zapošljavanja etničkih manjina u težim i manje zahvalnim djelatnostima poput građevine ili poljoprivrede. – rasna diskriminacija

10. Zabrana molitve muslimanima u džamijama određeno vrijeme tijekom mjeseca Ramazana. – vjerska diskriminacija

11. Nemogućnost korištenja neradnog plaćenog dana za muslimanske blagdane Ramazanski bajram i Kurban-bajram te židovske blagdane Jom kipur i Roš hašanu. – vjerska diskriminacija

12. Onemogućavanje zahtjeva za brisanje crkvenih matičnih knjiga u slučaju kada se pripadnik katoličke vjeroispovijesti više ne osjeća pripadnikom te vjerske zajednice ili se želi obratiti na drugu vjeru. – vjerska diskriminacija

13. Isticanje vjerskih simbola i raspela u javnim prostorima diskriminira osobe koje nisu većinske katoličke vjeroispovijesti. – vjerska diskriminacija

14. Diskriminacija pacijenata zbog liječničkog priziva savjesti koji se odnosi na katoličko medicinsko osoblje. – vjerska diskriminacija

15. Osoba s invaliditetom je manje plaćena za isti posao od svojih kolega. – diskriminacija zbog invaliditeta

16. Zaposlenica koja je tražila prilagodljivost radnog vremena kako bi mogla brinuti o djetetu s invaliditetom diskriminirana je na temelju invaliditeta iako nije pripadala toj skupini ljudi. – diskriminacija zbog invaliditeta

17. Invalidima je onemogućen ulaz u razne javne prostore. – diskriminacija zbog invaliditeta

18. Starije osobe se ismijava zbog njihovih godina i fizičkih mogućnosti. – diskriminacija zbog dobi

19. Tvrtka ne želi zaposliti stariju osobu zbog njene dobi i izgleda iako jednako dobro obavlja posao kao i ostali djelatnici tvrtke. – diskriminacija zbog dobi

20. Starija populacija smještena u domu za starije i nemoćne često nema pristup internetu jer vlasnici smatraju da stari ljudi ne trebaju ili ne znaju koristiti noviju tehnologiju ili Internet. – diskriminacija zbog dobi

21. Umirovljenici u Republici Hrvatskoj koji su nastavili raditi nakon umirovljenja diskriminirani su i zakonom o zdravstvenom osiguranju koje kaže da njihovo bolovanje mora biti na teret poslodavca, a ne države iako i oni plaćaju obvezno osiguranje kao i svi drugi radnici na tržištu. – diskriminacija zbog dobi

22. Oglas u kojem se traži dadilja koja nema vlastitu djecu. – diskriminacija zbog obiteljskog statusa

23. Otkaz suradnje s prevoditeljicom za gluhonijeme koja je prevodila katoličke mise zbog njenog razvoda braka, organiziran od svećenika koji je urednik Religijskog programa na državnoj TV. diskriminacija zbog bračnog statusa

24. Oglas u kojem se biranje podstanara uvjetuje njihovom vjeroispovijesti. – diskriminacija zbog vjeroispovijesti

25. Osobi čije se ime izgovara teže ili drugačije pojedinci ime izgovaraju krivo i ne trude se naučiti kako se ono ispravno izgovara. – jezična diskriminacija

5 primjera diskriminacije kroz povijest

Diskriminacija je prisutna od kada je ljudi, ali za određene periode iz povijesti i mjesta u kojima se događala može se reći da je gotovo graničila s genocidom. 

Prva žrtva diskriminacije u prošlosti je bila žena, a njen se položaj uvijek opisivao kao manje važan, a u nekim slučajevima žena je bila i tuđe vlasništvo.

U nastavku vam donosimo mnoštvo primjera iz povijesti u kojima se opisuje kako su pojedinci ili skupine bile diskriminirane u odnosu na ostale. 

1. Antička Grčka

Iako su Grci bili prilično tolerantni, nisu bili rasisti niti su im smetala politička uvjerenja, religija i seksualna orijentacija stanovnika, bili su izuzetni šovinisti. 

Diskriminacija žena se očitovala u sljedećim zakonima:

 • Žena je vlasništvo oca ili brata ili muža
 • Žena se udaje bez svog pristanka
 • Udaja žena događala se kada su imale 12. ili 13. godina
 • Žene i robovi nisu bile na popisu stanovništva
 • Žene nisu smjele gledati Olimpijadu niti sudjelovati u njoj

2. Kina

Nakon što je Kina uvela demografsku mjeru smanjivanja populacije koja je uključivala zabranu rađanja više od jednog djeteta kineske majke su radile probir trudnoća pa se tako povećao broj pobačaja ženske djece kako bi se osiguralo da je jedino dijete u obitelji muškarac.

3. Azija

Položaj žena u Aziji je također vrlo slab i često su diskriminirane. Žena je u vlasništvu muškog člana obitelji, a mnogobrojna ženska novorođenčad izgubila je život odmah po rođenju jer se smatra da je važniji sin pa se o njemu vodi bolja briga.

Sinovi dobivaju više hrane, lijekova i skrbi, osobito u siromašnim obiteljima. 

4. SAD

Rasna segregacija u Americi bila je usmjerena protiv stanovnika crne boje kože. Oni su bili ograničeni u svim poljima, od zaposlenja, napredovanja, korištenja javnih ustanova i servisa, pristupa obrazovanju pa sve do ženidbe.

Diskriminacija crne osobe očitovala se u sljedećem:

 • Nisu smjeli imati intimne odnose niti se ženiti s njima
 • Nisu smjeli imati i nositi oružje
 • Nisu imali nikakva politička prava
 • Nisu bili punopravni vlasnici svoje imovine
 • Bili su izloženi prisilnom radu
 • Nisu smjeli sjediti na klupi u parkovima
 • Imali su posebna sjedala u autobusima i posebne toalete

5. Turska

Turski narod se u 19. stoljeću smatrao superiornijim u odnosu na ostale rase. Ali Suavi, jedan od turskih intelektualaca izjavio je da su Turci bolji od ostalih rasa u političkom, vojnom i kulturnom smislu. Također je komentirano kako je turski jezik bogatiji i bolji od europskih jezika. 

Što je distopija? Značenje i 10 najpoznatijih primjera

Dostojevski – 5 romana koje je grijeh propustiti