in , ,

Što je Paretovo pravilo? (10 primjera)

Paretovo pravilo, poznato i kao 80/20 pravilo, jedna je od najznačajnijih konceptualnih alatki koja pomaže menadžerima, ekonomistima i profesionalcima iz raznih industrija da bolje razumiju raspodjelu resursa i prioritete. 

Dok mnogi žive pod pretpostavkom da su resursi i ishodi ravnomjerno raspoređeni, Vilfredo Pareto, talijanski ekonomist iz 19. stoljeća, otkrio je nešto sasvim drugačije. Njegova opažanja, koja su započela s analizom vlasništva zemlje, evoluirala su u princip koji se može primijeniti na gotovo svaku industriju i svaku funkcionalnu oblast. 

Paretovo pravilo
FOTO: SHUTTERSTOCK

U ovom ćemo članku istražiti korijene Paretovog pravila, njegovu primjenu u raznim sektorima i kako suvremeni profesionalci mogu koristiti ovo pravilo kako bi donosili informirane odluke i maksimizirali učinkovitost.

Paretovo pravilo i njegov utjecaj na društvo

U svijetu preplavljenom informacijama i resursima, prioriteti i efikasnost postaju ključni. Kako možemo utvrditi što je najvažnije i gdje uložiti svoje napore kako bismo postigli maksimalne rezultate? Odgovor se možda krije u starom ekonomskom pravilu koje seže sve do 19. stoljeća, poznatom kao Paretovo pravilo.

Vilfredo Pareto, talijanski ekonomist i sociolog rođen 1848. godine, iznenada je postao figura centralnog značaja u proučavanju ekonomske raspodjele. Njegovo istraživanje raspodjele bogatstva u Italiji 19. stoljeća dovelo je do fascinantnog otkrića: približno 20% stanovništva posjeduje čak 80% bogatstva. 

Međutim, što je još zanimljivije, Pareto je primijetio da se ovaj obrazac neravnomjerne distribucije ne odnosi samo na bogatstvo ili samo na Italiju. Slični obrasci bili su prisutni širom Europe i u različitim aspektima društva.

S vremenom, Paretovo opažanje transcendiralo je granice ekonomije i proširilo se na različite discipline. U poslovnom svijetu, mnogi su menadžeri brzo shvatili da se 80% njihovog profita može povezati s 20% klijenata, ili da 20% proizvoda stvara 80% ukupnih prodajnih prihoda.

No, zašto je ovaj obrazac tako čest u prirodi, društvu i poslovanju? Iako je teško odgovoriti s apsolutnom sigurnošću, Paretovo pravilo ilustrira načelo neravnoteže. U većini sustava, svi resursi, uzroci ili napor nije jednakopravno distribuiran. Razumijevanje ove osnovne činjenice omogućava nam da se usredotočimo na ono što je zaista važno, maksimizirajući rezultate s minimalnim uloženim resursima.

U današnjem ubrzanom svijetu, gdje je konkurencija žestoka i gdje je svaki resurs dragocjen, Paretovo pravilo nudi kompas. Podsjeća nas da ne moramo raditi sve kako bismo postigli željeni ishod, već se moramo usredotočiti na ključne čimbenike koji će nam donijeti najveći utjecaj.

Zašto je Paretovo pravilo korisno za suvremeno društvo?

Paretovo pravilo, često nazivano 80/20 pravilom, iako je utemeljeno na istraživanju raspodjele bogatstva u 19. stoljeću, ima mnoge implikacije i primjene u suvremenom društvu. 

U poslovnom kontekstu, razumijevanje koje aktivnosti generiraju najveći dio rezultata omogućuje menadžerima i timovima da prioritiziraju i alociraju resurse na najučinkovitiji način. Na primjer, ako je poznato da određeni segment proizvoda donosi većinu profita, resursi se mogu usmjeriti prema tom segmentu za maksimalni ROI (povrat ulaganja).

U svakodnevnom životu, ljudi se suočavaju s mnoštvom odluka. Paretovo pravilo može pomoći u identifikaciji onih ključnih aktivnosti ili odluka koje će donijeti najveći pozitivan utjecaj.

U osobnom razvoju i upravljanju vremenom, Paretovo pravilo pomaže pojedincima da prepoznaju koje aktivnosti donose najveće koristi ili zadovoljstvo, omogućujući im da se usredotoče na ono što je zaista važno i eliminiraju ili smanjuju manje važne zadatke.

U ekonomskim i društvenim studijama, Paretovo pravilo može ukazati na neravnoteže u raspodjeli resursa ili moći, pomažući donositeljima odluka da razumiju gdje trebaju intervenirati ili napraviti promjene.

U svijetu tehnologije, analiza podataka često otkriva Paretove obrasce. Na primjer, dizajneri softvera mogu otkriti da korisnici uglavnom koriste samo mali postotak dostupnih funkcija. To može informirati odluke o tome koje funkcionalnosti treba poboljšati ili istaknuti.

Marketinški stručnjaci često koriste Paretovo pravilo kako bi identificirali ključne segmente klijenata koji generiraju najveći dio prihoda, omogućujući im da prilagode svoje strategije i kampanje kako bi ciljale na ove ključne segmente.

U ekološkim studijama, može se otkriti da mala područja sadrže većinu bioraznolikosti, što može usmjeriti napore za očuvanje prema tim kritičnim područjima.

U bolnicama i klinikama, prepoznavanje da mali postotak pacijenata može zahtijevati veliku količinu resursa pomaže zdravstvenim ustanovama da bolje planiraju svoje kapacitete i resurse. Na primjer, pacijenti s kroničnim bolestima možda će trebati češće posjete i intenzivniju skrb.

Za pojedince, prepoznavanje da mali postotak njihovih financijskih odluka može imati najveći utjecaj na njihovo ukupno financijsko stanje može biti ključno za donošenje mudrih odluka o ulaganjima, štednji i potrošnji.

Učitelji i nastavnici mogu primijetiti da mali postotak materijala ili tehnika podučavanja rezultira većinom učenikovog razumijevanja ili uspjeha. Fokusiranjem na ove ključne koncepte, obrazovne institucije mogu poboljšati ishode za učenike.

U mnogim organizacijama, mali postotak zaposlenika može biti odgovoran za većinu inovacija ili produktivnosti. Prepoznavanjem i nagrađivanjem ovih ključnih zaposlenika, tvrtke mogu potaknuti veći ukupni uspjeh.

Gradovi mogu primijetiti da mali postotak infrastrukturnih projekata ili inicijativa rezultira najvećim poboljšanjima u kvaliteti života stanovnika. Ovo može informirati odluke o budžetu i prioritetima.

Neprofitne organizacije mogu prepoznati da mali postotak donatora pridonosi većini njihovih prihoda, ili da mala količina projekata donosi najveće društvene koristi. Ovo može pomoći u prilagodbi strategija prikupljanja sredstava ili raspodjele resursa.

Poljoprivrednici mogu primijetiti da mali postotak kultura ili stoke donosi većinu njihovih prihoda. To može utjecati na odluke o tome što sijati ili kako upravljati stokom.

U sektorima poput farmacije ili tehnologije, prepoznavanje da mali postotak istraživačkih projekata dovodi do većine inovacija može pomoći tvrtkama da bolje alociraju resurse.

U suštini, Paretovo pravilo služi kao alat za prepoznavanje ključnih oblasti gdje intervencija ili ulaganje resursa može donijeti najveći utjecaj. U suvremenom društvu, gdje su resursi često ograničeni i gdje se informacije brzo mijenjaju, sposobnost brzog prepoznavanja i djelovanja na temelju ovih ključnih područja postaje neophodna.

omjeri Paretovog pravila
FOTO: SHUTTERSTOCK

Dakle, dok se tehnologija mijenja, ekonomija raste i svijet se kreće naprijed, lekcija koju nam je Vilfredo Pareto ostavio prije više od stoljeća ostaje jednako važna. Paretovo pravilo nije samo povijesna anegdota, već temeljno načelo koje nas vodi kroz kompleksnost suvremenog života.

10 primjera korištenja Paretovog pravila

1. Poslovanje

   – Prodaja: U mnogim kompanijama, mala skupina klijenata često čini najveći dio ukupne prodaje. Na primjer, veliki korporativni klijenti često donose veće narudžbe ili češće kupuju usluge nego pojedinačni potrošači. Često se kaže da 80% prodaje dolazi od 20% klijenata.

   – Upravljanje zalihama: U mnogim skladištima, mala skupina artikala (npr. luksuzni proizvodi) može predstavljati velik dio ukupne vrijednosti zaliha, dok većina artikala ima nisku pojedinačnu vrijednost. 20% proizvoda u skladištu može činiti 80% ukupne vrijednosti zaliha.

2. Softverski razvoj

   – Određeni dijelovi koda ili specifične funkcionalnosti mogu biti kompleksniji ili skloniji greškama. 80% prijava o greškama u programu može dolaziti od 20% koda ili funkcionalnosti, a ovaj se trend posebno vidi kod umjetne inteligencije. Fokusiranjem na ovih 20% koda, programeri mogu riješiti većinu problema s kojima se korisnici suočavaju.

3. Zdravstvena skrb

   – Pacijenti s kroničnim bolestima ili kompleksnim zdravstvenim problemima često zahtijevaju više resursa, posjeta i tretmana, dok većina pacijenata može zahtijevati samo osnovnu skrb. Paretovo pravilo kaže da 20% pacijenata koristi 80% resursa ili usluga zdravstvene skrbi.

4. Edukacija

   – Neki učenici možda trebaju više pažnje ili dodatne resurse kako bi razumjeli materijal, dok većina može pratiti standardni plan i tempo.

   – Ključne teme ili koncepti u kurikulumu često su temeljni za razumijevanje ostalih tema. Ako učenici razumiju ove ključne koncepte, ostatak materijala može biti lakši.

Učitelji mogu primijetiti da 80% pitanja ili problema u razredu dolazi od 20% učenika.

Također, 20% sadržaja ili materijala može rezultirati 80% učenikovog ukupnog učenja ili razumijevanja.

5. Upravljanje projektima

   – U većini projekata postoji nekoliko ključnih zadataka koji, ako se ne izvrše ispravno, mogu značajno utjecati na uspjeh cijelog projekta. Prepoznavanje i fokusiranje na te zadatke može osigurati uspjeh projekta.

6. Marketing

   – Određeni marketinški kanali (npr. digitalni oglasi ili određene društvene mreže) mogu generirati većinu prometa ili konverzija, dok drugi kanali možda neće biti tako učinkoviti.

80% problema ili izazova u projektu može proizaći iz 20% njegovih aspekata ili zadataka.

7. Korisnička služba

   – Većina pritužbi može proizaći iz sličnih problema ili pitanja. Prepoznavanjem ovih čestih problema, kompanije mogu unaprijediti svoje proizvode ili usluge. 80% pritužbi ili upita može dolaziti od 20% korisnika ili problema.

8. Financije

   – U portfelju ulaganja, određene dionice ili klase imovine mogu imati veći povrat od ostalih, dok većina ulaganja može imati prosječan ili čak ispodprosječan povrat. U portfelju ulaganja, 20% dionica može generirati 80% povrata.

9. Upravljanje ljudskim resursima

   – Određeni zaposlenici često imaju veće vještine, znanje ili inovativnost koji pridonose većem dijelu produktivnosti ili inovacija unutar organizacije. 20% zaposlenika može pridonijeti 80% ukupne produktivnosti ili inovacija unutar organizacije.

10. Energetika

   – U energetskim postrojenjima, određena oprema ili dijelovi procesa mogu konzumirati znatno više energije u usporedbi s ostalim dijelovima.

Ovi primjeri ilustriraju sveprisutnost Paretovog pravila u raznim aspektima poslovanja i svakodnevnog života. Iako pravilo 80/20 služi kao opća smjernica i stvarne brojke mogu varirati, osnovna ideja o neravnoteži između uzroka i učinaka ostaje dosljedna u mnogim situacijama.

Pareto
FOTO: SHUTTERSTOCK

Zanimljivosti vezane uz Paretovo pravilo

Svaka teorija ili koncept, uključujući Paretovo pravilo, donosi sa sobom niz zanimljivih priča, primjera i činjenica koje se razvijaju tijekom vremena. Evo nekoliko zanimljivosti vezanih uz Paretovo pravilo:

 • Iako je danas široko poznato kao “80/20 pravilo”, Vilfredo Pareto nije zapravo formulirao pravilo u takvom omjeru. On je zapravo primijetio da oko 20% stanovništva u Italiji posjeduje oko 80% zemljišta. Tek kasnije su drugi prepoznali i primijenili ovo opažanje na druge aspekte društva i poslovanja.
 • Ovaj koncept nije ograničen samo na ljudska društva ili ekonomiju. U ekologiji, Paretova distribucija često se koristi za opisivanje distribucije vrsta. Na primjer, u određenim ekosustavima, 20% vrsta može činiti 80% ukupne biomase.
 • Ekonomist Sherwin Rosen razvio je koncept poznat kao “ekonomija superzvijezda”, koji se temelji na Paretovom principu. Prema njemu, u određenim industrijama (poput glazbe, sporta ili filma), mali postotak sudionika zarađuje nesrazmjerno visok dio ukupnih prihoda.
 • Ako primijenite Paretovo pravilo na 20% uzroka koji proizvode 80% rezultata, možete dobiti situaciju gdje 4% uzroka proizvodi 64% rezultata. Teoretski, ovaj proces može se ponavljati do beskonačnosti, iako praktična primjena postaje sve manje korisna s višestrukim iteracijama.
 • Mnogi stručnjaci za osobni razvoj, kao što su Brian Tracy i Tim Ferriss, zagovarali su primjenu Paretovog pravila u svakodnevnom životu kako bi se povećala produktivnost i postigla bolja ravnoteža između posla i života.
 • Iako je Paretovo pravilo korisno kao općenita smjernica, kritičari upozoravaju da se ne bi trebalo slijepo oslanjati na njega. U nekim slučajevima, 80/20 distribucija možda neće biti točna, a zanemarivanje “manje važnih” 80% može dovesti do propusta važnih informacija ili prilika.
 • U mnogim industrijama, tvrtke su primijetile da mali postotak klijenata često donosi većinu prihoda, mali postotak proizvoda često čini većinu prodaje, ili mali postotak reklama čini većinu konverzija.
 • Vilfredo Pareto nije razvijao pravilo samo na temelju ekonomske distribucije. Legenda kaže da je pravilo također primijetio u svom vrtu, gdje je 20% graška koje je posadio proizvelo 80% ukupne žetve.
 • Iako je 80/20 omjer najčešće citiran, stvarni omjer može se razlikovati. U nekim situacijama može biti 70/30, 90/10 ili neki drugi omjer. Bitno je razumjeti osnovni princip da mala količina ulaznih podataka može rezultirati velikom količinom izlaza.
 • U mnogim kulturnim i društvenim fenomenima, kao što su viralni videozapisi, mali postotak sadržaja može dobiti nesrazmjerno visoku pažnju i postići većinu pregleda ili interakcija.
 • U sportu, često se može primijetiti da mali broj igrača postiže većinu bodova ili golova. Ovo može biti korisno za trenere i menadžere prilikom donošenja odluka o taktikama i strategijama.
 • U matematici i inženjeringu, Paretova optimizacija je tehnika koja se koristi za pronalaženje skupova optimalnih rješenja kada postoji više ciljeva koji se međusobno isključuju. Iako nije izravno vezano uz 80/20 pravilo, naziv je dobio po Vilfredu Paretu.
 • U upravljanju rizikom i sigurnošću, često se otkrije da mali postotak potencijalnih opasnosti može uzrokovati većinu štete ili incidenata. Prepoznavanje i adresiranje ovih ključnih rizika može biti ključno za smanjenje ukupne izloženosti.
 • Bilo da je riječ o modi, glazbi ili tehnologiji, često se primjećuje da mali postotak noviteta ili proizvoda dominira tržištem i postavlja trendove.

S obzirom na sveobuhvatnost Paretovog pravila, ne čudi da ima mnogo zanimljivih anegdota, primjena i interpretacija u različitim sektorima i disciplinama.S obzirom na sveprisutnost i prilagodljivost Paretovog pravila, nastavit će se pojavljivati nove zanimljivosti i primjene kako se društvo i tehnologija nastavljaju razvijati.

Sportski novinar koji je iznenađen

10 najvećih sportskih iznenađenja koja su šokirala svijet

Što je forenzika i čime se bavi forenzičar? (10 grana)