in ,

Što su enzimi? (12 najbitnijih u ljudskom tijelu)

Enzimi, neopjevani heroji biološkog svijeta, precizno i učinkovito upravljaju brojnim kemijskim reakcijama unutar živih organizama. Ovi proteini djeluju kao “kemijski radnici” unutar stanica, ubrzavajući kemijske reakcije koje su od suštinskog značaja za održavanje života. 

Bez enzima, većina biokemijskih reakcija u organizmima, uključujući razgradnju hrane, replikaciju DNA i proizvodnju energije, bila bi suviše spora ili nemoguća. U ovom članku istražit ćemo osnovne koncepte enzima, njihovu strukturu i funkciju te njihovu ključnu ulogu u biologiji.

enzimi
FOTO: SHUTTERSTOCK

Što su enzimi?

Enzimi su biološke molekule, obično proteini, koji djeluju kao katalizatori u živim organizmima. Igraju temeljnu ulogu u olakšavanju i ubrzavanju kemijskih reakcija bez da se troše ili trajno mijenjaju u procesu. Spomenuti proteini su vrlo specifični u svojoj funkciji, što znači da je svaki enzim dizajniran da katalizira određenu kemijsku reakciju ili skupinu blisko povezanih reakcija.

Oni djeluju tako što smanjuju aktivacijsku energiju potrebnu za odvijanje kemijske reakcije. Čine to tako da se vežu za specifične molekule koje se nazivaju supstrati i stabiliziraju prijelazno stanje reakcije, olakšavajući odvijanje same reakcije. Nakon što je reakcija dovršena, enzimi se odvajaju od produkta reakcije, što im omogućuje ponovnu upotrebu u drugim reakcijama.

Enzimi su neophodni za pravilno funkcioniranje živih organizama, budući da su uključeni u širok raspon fizioloških procesa, uključujući probavu, metabolizam, replikaciju DNA i staničnu signalizaciju. Bez enzima, mnoge od ovih vitalnih reakcija odvijale bi se presporo da bi održale život.

Kako djeluju enzimi?

Enzimi djeluju tako da olakšavaju i ubrzavaju kemijske reakcije u živim organizmima. To rade kroz proces katalize koji uključuje sljedeće korake:

1. Prepoznavanje supstrata

Enzimi su vrlo specifični u svom djelovanju i svaki je enzim dizajniran za rad s određenim supstratom ili grupom blisko povezanih supstrata. Supstrat je molekula ili molekule na koje enzim djeluje.

2. Vezanje

Enzim se veže na svoje specifične supstrate u području poznatom kao aktivno mjesto. Aktivno mjesto je džep ili pukotina na površini enzima koja točno odgovara obliku i kemijskim svojstvima supstrata. Ovo vezanje često se uspoređuje s mehanizmom brave i ključa, gdje se enzim (brava) i supstrat (ključ) savršeno uklapaju.

3. Smanjenje aktivacijske energije

Jednom kada se supstrat veže za aktivno mjesto enzima, enzim prolazi kroz konformacijsku promjenu (mijenja oblik) koja stabilizira prijelazno stanje kemijske reakcije. Time se smanjuje količina energije potrebna za odvijanje reakcije, poznata kao energija aktivacije. Smanjenje aktivacijske energije olakšava odvijanje same reakcije.

4. Kataliza

Enzim aktivno sudjeluje u reakciji olakšavajući pretvorbu supstrata u produkt reakcije. To može uključivati kidanje ili stvaranje kemijskih veza, preuređivanje atoma ili prijenos funkcionalnih skupina. Važno je da se sam enzim ne troši niti trajno mijenja tijekom reakcije.

5. Formiranje produkta

Reakcija se odvija brže u prisutnosti enzima, a supstrat se transformira u jedan ili više produkata.

6. Oslobađanje produkta

Nakon što je reakcija završena, enzim otpušta produkt(e) reakcije koji zatim mogu sudjelovati u drugim staničnim procesima ili se izlučuju iz stanice.

7. Regeneracija enzima

Enzim je sada slobodan katalizirati nove reakcije s novim molekulama supstrata. Enzimi se mogu višestruko upotrijebiti i mogu provoditi mnoge katalitičke cikluse sve dok njihova struktura ostaje netaknuta.

Ukratko, enzimi djeluju osiguravajući specifično mikrookruženje u kojem se kemijske reakcije mogu lakše odvijati, u konačnici smanjujući energiju aktivacije i ubrzavajući pretvaranje supstrata u produkt. Ova katalitička aktivnost ključna je za pravilno funkcioniranje bioloških sustava, budući da omogućuje odvijanje bitnih procesa brzinom kompatibilnom sa životom. Naravno, promatraju se mikroskopima.

Što utječe na djelovanje enzima?

Na aktivnost enzima mogu utjecati brojni čimbenici. Ti čimbenici mogu ili povećati ili inhibirati brzinu kojom enzimi kataliziraju reakcije. Razumijevanje ovih čimbenika ključno je za optimizaciju učinka enzima u raznim biološkim i industrijskim procesima. 

Enzimi imaju optimalnu temperaturu na kojoj djeluju najučinkovitije. Ispod te temperature aktivnost enzima se smanjuje jer molekule imaju manju kinetičku energiju. Iznad te temperature enzim može denaturirati (izgubiti oblik) i postati neaktivan i time nefunkcionalan.

Enzimi također imaju optimalan ph pri kojem najbolje djeluju. Promjene u ph mogu promijeniti naboj i oblik aktivnog mjesta enzima utječući na njegovu sposobnost vezanja na supstrate. Ekstremne razine ph mogu dovesti do denaturacije te time gubitka funkcije.

Povećanje koncentracije supstrata koji se veže na enzim povećava brzinu aktivnosti enzima. Ipak, poslije određene koncentracije supstrata, poznate kao točka zasićenja, enzim postaje zasićen, a dodavanje više supstrata ne povećava dalje brzinu reakcije.

Povećanje koncentracije enzima u reakciji može povećati brzinu reakcije, pod pretpostavkom da postoji dovoljna količina supstrata koji se želi vezati za enzimske molekule. Više enzima znači više aktivnih mjesta dostupnih za vezanje supstrata.

Enzimima mogu biti potrebni kofaktori ili koenzimi da bi pravilno funkcionirali. Kofaktori su anorganski ioni ili molekule, dok su koenzimi organske molekule (često vitamini). Prisutnost ili odsutnost ovih kofaktora može značajno utjecati na aktivnost enzima.

enzimi u znanosti
FOTO: SHUTTERSTOCK

Inhibitori su molekule koje se mogu vezati na enzime i smanjiti njihovu aktivnost. Nasuprot, neki enzimi zahtijevaju aktivatore kako bi djelovali u svom maksimalnom kapacitetu. Aktivatori su molekule koje se vežu na enzim i pojačavaju njegovu katalitičku aktivnost.

Što su kofaktori i koenzimi?

Kofaktori i koenzimi su esencijalne molekule koje igraju ključnu ulogu u funkciji enzima, posebno u kataliziranju kemijskih reakcija unutar bioloških sustava. Potrebni su enzimima za učinkovito obavljanje svojih specifičnih funkcija. 

Kofaktori su anorganski ioni ili neproteinske molekule koje se povezuju s enzimima kako bi olakšale njihovu katalitičku aktivnost. Oni mogu biti čvrsto ili labavo vezani za enzim te funkcioniraju izravno sudjelujući u kemijskim reakcijama kataliziranim enzimima. Neki uobičajeni primjeri kofaktora uključuju metalne ione poput magnezija (Mg²⁺) i cinka (Zn²⁺), koji stabiliziraju enzimske strukture i tako sudjeluju u reakcijama.

Koenzimi su organske molekule, često mali organski spojevi ili vitamini, koji djeluju zajedno s enzimima. Za razliku od kofaktora, koenzimi nisu trajno vezani za enzim već su privremeno povezani s enzimom tijekom katalitičkog procesa. Oni igraju ključnu ulogu u prijenosu kemijskih skupina između različitih enzima i supstrata u metaboličkim putevima. Primjeri koenzima su NAD+, FAD i koenzim A (CoA).

Ukratko, kofaktori i koenzimi bitne su komponente za učinkovito funkcioniranje mnogih enzima. Oni pomažu enzimima u kataliziranju kemijskih reakcija, prijenosu bitnih skupina i izravno sudjeluju u biokemijskim procesima. Njihova prisutnost omogućuje enzimima izvođenje širokog spektra bioloških funkcija, od proizvodnje energije do sinteze i razgradnje esencijalnih molekula u stanicama.

Što je inhibicija enzima?

Inhibicija enzima je proces kojim se aktivnost enzima smanjuje, obično vezanjem specifičnih molekula na enzim. Inhibitori ometaju normalno funkcioniranje enzima što dovodi do smanjenja brzine enzimske reakcije. Inhibicija enzima može se dogoditi kroz različite mehanizme i može imati velike posljedice na reakcije u biološkim sustavima te se koristi u razvoju lijekova i drugim poljima. 

Inhibitori mogu djelovati kao regulacijski mehanizmi u stanicama, omogućujući organizmima fino podešavanje metaboličkih putova i kontrolu aktivnosti enzima kao odgovor na promjenjive uvjete u ili izvan stanice.

Mnogi lijekovi djeluju tako da inhibiraju specifične enzime. Na primjer, antibiotici mogu ciljati enzime u bakterijama, dok neki lijekovi ciljaju enzime uključene u procese bolesti.

Inhibitori enzima su također vrijedni alati u laboratorijskim istraživanjima za proučavanje funkcije enzima i njihove uloge u različitim biološkim procesima te se mogu koristiti u industrijskim procesima, kao što je kontrola enzimskih reakcija u proizvodnji hrane ili sprječavanje kvarenja.

Razumijevanje inhibicije enzima bitno je za dizajniranje lijekova, razjašnjavanje biokemijskih puteva i manipuliranje enzimskim reakcijama u razne svrhe. Pruža uvid u to kako se enzimi mogu selektivno ciljati i kontrolirati za terapeutsku, znanstvenu i industrijsku primjenu.

Koji su primjeri enzima u svakodnevnom životu?

Katalizatori igraju bitnu ulogu u raznim aspektima svakodnevnog života, od probave u našem tijelu do uloga u kućanskim proizvodima i industriji. 

Enzimi su ključni za probavu hrane u ljudskom tijelu. Primjerice, pronađena u slini i izlučevinama gušterače, amilaza razgrađuje ugljikohidrate (škrob) u šećere. Enzimi poput pepsina i tripsina razgrađuju proteine u aminokiseline u našem želucu dok enzimi lipaze razgrađuju prehrambene masti (lipide) u masne kiseline i glicerol. Svi ovi procesu potrebni su da bi se hrana probavila i kako bi dobili energiju od nje.

Enzimi se obično koriste u deterdžentima za pranje rublja jer uklanjaju mrlje i razgrađuju organske spojeve. Proteaze, amilaze i lipaze često su uključene u proizvodima za čišćenje mrlja na bazi proteina, ugljikohidrata i lipida. Slično kao i kod deterdženta za pranje rublja, enzimi se koriste i u deterdžentima za pranje posuđa kako bi pomogli u uklanjanju ostataka hrane s posuđa i pribora.

Sirilo, enzim koji se dobiva iz sluznice želuca mladih sisavaca ili se proizvodi mikrobnom fermentacijom, koristi se u proizvodnji sira. Pomaže u koagulaciji mliječnih bjelančevina, što dovodi do stvaranja gruša i sirutke.

Enzimi igraju ulogu u pekarstvu gdje utječu na teksturu i okus kruha i drugih peciva. Amilaze razgrađuju škrob u šećere, koje kvasci mogu fermentirati i proizvesti ugljikov dioksid, što uzrokuje dizanje tijesta.

enzimi i znanost
FOTO: SHUTTERSTOCK

Enzim kao što je pektinaza koristi se u proizvodnji voćnih sokova jer razgrađuje pektin, polisaharid koji može učiniti sokove mutnim. To pomaže u pročišćavanju i poboljšanju kvalitete voćnih sokova.

Također, enzimi poput amilaze i proteaze uključeni su u proizvodnju piva i fermentaciju grožđa u vino. Amilaze pretvaraju škrob u fermentabilne šećere, dok proteaze razgrađuju proteine.

Enzimi se koriste i u tekstilnoj industriji za omekšavanje tkanina, uklanjanje nečistoća i poboljšanje prodiranja boje.

Također se koriste za pretvaranje biljne biomase u biogoriva poput etanola. Enzimi celulaze razgrađuju celulozu, složeni ugljikohidrat koji se nalazi u stijenkama biljnih stanica, u šećere za fermentaciju.

Zanimljivo je da se enzimi koriste u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda za razgradnju organskih zagađivača, poboljšavajući učinkovitost procesa pročišćavanja voda.

Enzimi su bitni u proizvodnji mnogih farmaceutskih lijekova kao katalizatori u sintezi spojeva za lijekove kao i u razvoju lijekova temeljenih na biotehnologiji. Također se koriste u dijagnostičkim testovima, kao što su imunoenzimski testovi (ELISA), za otkrivanje specifičnih molekula ili markera u biološkim uzorcima.

Koja je razlika između unutarstaničnih i izvanstaničnih enzima?

Unutarstanični i izvanstanični enzimi razlikuju se prvenstveno po položaju i funkciji unutar organizma. Ovi pojmovi se odnose na to djeluje li enzim unutar ili izvan stanica. 

Unutarstanični enzimi nalaze se unutar stanica organizma, obično unutar različitih staničnih odjeljaka, uključujući citoplazmu, organele poput mitohondrija i endoplazmatskog retikuluma, a ponekad i unutar specifičnih staničnih struktura. Ovi enzimi prvenstveno služe za izvođenje bitnih metaboličkih reakcija i staničnih procesa unutar same stanice. Oni sudjeluju u različitim aspektima staničnog metabolizma, uključujući proizvodnju energije, replikaciju DNK, sintezu proteina i staničnu signalizaciju.

Primjeri unutarstaničnih enzima su DNA polimeraza (koja je uključena u replikaciju DNA), ribosomi (koji djeluju u sintezi proteina), ATP sintaza (koja igra ulogu u proizvodnji ATP-a tijekom staničnog disanja i tako stvara energiju za stanicu).

Unutarstanični enzimi često se reguliraju unutar stanice kako bi održali staničnu homeostazu (ravnotežu) i kako bi se prilagodili na promjenjive uvjete okoliša ili metaboličke potrebe stanice. 

Izvanstanični enzimi nalaze se izvan stanica, obično u izvanstaničnim prostorima, u sklopu tjelesnih tekućina ili su povezani na stanične membrane s vanjske strane. Nakon što se sintetiziraju otpuštaju se iz stanica u vanjski okoliš. Ovi enzimi primarno funkcioniraju kako bi katalizirali reakcije koje se odvijaju izvan stanice. Oni su uključeni u procese poput probave, obrane od patogena (uzročnika bolesti) i razgradnje složenih molekula u vanjskom okruženju kako bi ih stanica apsorbirala i hranila se njima.

Primjeri izvanstaničnih enzima su probavni enzimi poput amilaze, proteaze i lipaze koje luče gušterača i probavne žlijezde za razgradnju hrane u probavnom traktu. Enzimi u slini, kao što je amilaza, koja započinje probavu ugljikohidrata u ustima, su također izvanstanični enzimi kao i enzimi u bijelim krvnim stanicama koji razgrađuju patogene tijekom imunološkog odgovora.

Izvanstanični enzimi često se oslobađaju kao odgovor na specifične vanjske čimbenike ili signale, kao što je prisutnost hrane u probavnom sustavu ili otkrivanje patogena od strane imunološkog sustava.

Ukratko, glavna razlika između unutarstaničnih i izvanstaničnih enzima leži u njihovom položaju i primarnim funkcijama. Unutarstanični enzimi djeluju unutar stanica kako bi podržali stanični metabolizam, dok se izvanstanični enzimi otpuštaju u vanjski okoliš ili tjelesne tekućine kako bi obavljali funkcije poput probave ili obrane od vanjskih prijetnji. Obje vrste enzima neophodne su za pravilno funkcioniranje organizama i igraju različite uloge u raznim biološkim procesima.

Koji su najvažniji enzimi u ljudskom tijelu?

Ljudsko tijelo sadrži široku lepezu enzima od kojih svaki ima specifične uloge u različitim fiziološkim procesima. Ovdje su neki od najvažnijih i najpoznatijih enzima u ljudskom tijelu:

1. DNA polimeraza

DNA polimeraze su obitelj enzima odgovornih za replikaciju DNA tijekom stanične diobe. Oni osiguravaju točno kopiranje genetskih informacija i na taj način stvaranje novih stanica (dakle rast i razvoj organizama i stvaranje spolnih stanica za razmnožavanje).

2. RNA polimeraza

RNA polimeraze su enzimi koji prepisuju DNA u RNA, koja se zatim koristi za vođenje sinteze proteina u procesu poznatom kao transkripcija (omogućuju da stanica stvori točno one proteine koji su joj potrebni).

3. Ribonukleaza (RNaza) i deoksiribonukleaza (DNaza)

Ovi enzimi sudjeluju u razgradnji i recikliranju molekula RNA odnosno DNA.

4. Adenozin trifosfataza (ATPaza)

ATPaze su enzimi koji hidroliziraju adenozin trifosfat (ATP) za oslobađanje energije koja se koristi za razne stanične procese.

5. ATP sintaza

Ovaj enzim igra ključnu ulogu u staničnom disanju sintetizirajući ATP iz adenozin difosfata (ADP) i anorganskog fosfata (Pi) koristeći energiju dobivenu iz protonskog gradijenta kroz unutarnju mitohondrijsku membranu. Na ovaj način se energija pohranjuje kako bi kasnije mogla biti potrošena u stanici.

6. Citokrom C oksidaza

Ovaj enzim je komponenta transportnog lanca elektrona u mitohondrijima i ključan je za završni korak u procesu transporta elektrona, gdje se kisik koristi za stvaranje vode.

7. Katalaza

Katalaza je antioksidativni enzim koji pomaže u detoksikaciji stanica razgradnjom vodikovog peroksida, štetnog nusproizvoda staničnog metabolizma.

8. Lipaza

Enzimi lipaze odgovorni su za razgradnju prehrambenih masti (lipida) u masne kiseline i glicerol tijekom probave.

9. Amilaza

Enzimi amilaze tijekom probave razgrađuju složene ugljikohidrate (škrob) u jednostavnije šećere poput maltoze i glukoze.

10. Proteaze

Proteaze, uključujući pepsin, tripsin i kimotripsin, su enzimi koji razgrađuju proteine u aminokiseline tijekom probave.

11. Laktaza

Laktaza je neophodna za probavu laktoze, šećera koji se nalazi u mlijeku i mliječnim proizvodima. Njegov nedostatak može dovesti do intolerancije na laktozu.

12. Fosfataze i kinaze

Ovi enzimi reguliraju stanične signalne putove dodavanjem ili uklanjanjem fosfatnih skupina iz proteina, čime kontroliraju procese poput rasta stanica, diobe i odgovora na vanjske signale.

Ovo su samo neki primjeri važnih enzima u ljudskom tijelu. Svaki enzim služi određenoj funkciji, a njihovo zajedničko djelovanje ključno je za održavanje cjelokupnog zdravlja i podržavanje bezbrojnih biokemijskih procesa koji se odvijaju u tijelu.

Čovječja ribica: 11 zanimljivosti i činjenica

Tko je Prometej? (6 zanimljivih priča)